Avlastning

Vi har ulike avlastingstilbod i institusjon. Tenesta er knytt til pårørande med særleg tyngjande omsorgsoppgåver.

Kven kan få avlasting?

Foreldre til barn under 18 år kan få avlastingstilbod i kommuna. Ved Utsikten omsorgsbustad er det ei avlastningsleilighet. På helse og omsorgssentert er det to avlastningsleiligheter.

Det andre avlastingstilbodet er meint for pårørande til eldre, og er ved helse- og omsorgssenteret.

I tillegg kan ein søkje om avlasting utanfor institusjonane, for eksempel for eit barn som er hjå bestemor ei helg i månaden.

Kva kostar det?

Avlasting er gratis.

Ved avlasting i omsorgssenter er det ikkje tilbod om legetilsyn, og ein må ha med eigne medisinar og evt medisinsk utstyr. Ved behov for legetilsyn under opphaldet vert det nytta legevakt. Rutinemessig vert det nytta korttidsopphald i omsorgssenter ved første opphald. Dette for å kartlegge hjelpebehov og for å vurdere om pasienten er kandidat til avlastingsopphald.

Korleis søkjer du?

Søknadsskjema

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

Kontakt

Anne May Tjervåg Sætrevik
avdelingsleiar Bu- og Avlastning
E-post
Telefon 70 03 01 72
Mobil 958 43 148