Krisesentertilbodet i kommunen

Krisesentertilbodet i kommunen

Krisesenteret er eit tilbod til deg som er utsett for vald eller overgrep frå ein partnar, familie eller andre du har eit nært forhold til. Informasjon på andre språk finn du her: Languages - Dinutvei.no

Krisesenteret for vår kommune er Krisesenter for Sunnmøre.

Du treng ikkje å vere i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

  • Ein trygg, mellombels stad å bu – eller dagtilbod om du heller vil
  • Beskyttelse, sikkerheit, råd og veiledning

 

Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnopen vakttelefon
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bu på krisesenteret 
  • Du treng ingen henvisning eller timeavtale for å kontakte senteret

 

Kontaktinformasjon til kommunens krisesenter:

 

Meir informasjon om nasjonale hjelpetilbod finn du her: