Betalingssatsar i helse- og omsorgssektoren frå 01.01.2022

Betalingssatsar i helse- og omsorgssektoren frå 01.01.2022

Kommunestyret handsama i møte den 25.10.2021 – sak PS 102/21 . Følgjande vedtak vart fatta:

Kommunestyret vedtek ei slik endring i betalingssatsane, gjeldande frå 01.01.2022

Betalingssatsar i helse- og omsorgssektoren frå 01.01.2024

Betalingssatsar i helse- og omsorgssektoren frå 01.01.2024
Innhald 01.02.2021 Auke i kr. 01.01.2024
Heimehjelp timar sjølvkost
Heimehjelp inntil 2 G – sentralt bestemt
Heimehjelp 2 – 3 G 1359 kr/mnd 196 kr 1555 kr
Heimehjelp 3 – 4 G 1662 kr/mnd 283 kr 1945 kr
Heimehjelp 4 – 5 G 1989 kr/mnd 346 kr 2335 kr
Heimehjelp over 5 G 2291 kr/mnd 344 kr 2635 kr
Middagsombringing
Middag 101 kr 19 kr 120 kr
Fullkost 171 kr 29 kr 200 kr
Tryggleiksalarm 352 kr/mnd 48 kr/mnd 400 kr/mnd

 

 

La-Rel Easter/Unsplash.com

   

Kontakt

Eli Tefre Nordal
Kommunalsjef
E-post
Mobil 41 42 48 05
Janita Nybø
avdelingsleiar forvaltningskontor
E-post
Mobil 48 20 93 19