Kommunal bustad

Kommunal bustad er i utgangspunktet eit midlertidig tilbod om å leige ein bustad som Vanylven kommune eig. Bustadane er eit av fleire tilbod vi har, for å hjelpe deg som har problem med å skaffe deg bustad sjølv. 

Kva er omsorgsbustad?

Omsorgbustad er eit butilbod til den som ikkje sjølv kan skaffe seg eigen bustad og/eller motta omsorgstenester i eigen bustad.

Kven kan få omsorgsbustad?

Bustadane er meint for eldre og personar med nedsett funksjonsevne. Nokre av bustadane er utan personaltilsyn, nokre har delvis personaltilsyn og nokre har tilsyn heile døgnet. Tildeling av omsorgsbustad vert gjort utifrå ei individuell vurdering og utifrå kapasitet.

Kva kostar det?

Bustad Månadsleige
Helse- og omsorgssenteret, Fiskå kr 5 338
Syvdetun kr 5 256
Åheimtun kr 3 504
Utsikta kr 4 088
Fiskå, liten kr 3 186
Fiskå, stor kr 3 186
Gjerdevoll, Rovde kr 4 088
Fjordblikk kr 4 088
Fredly, Syvde kr 4 088
Pippi trygdebustad, nede (Syvde) kr 2 336
Pippi trygdebustad, oppe (Syvde) kr 3 186

 

Korleis søkjer du?

Du søkjer om kommunal bustad på dette skjemaet.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

 

Nb: Vi oppmodar alle som bur på trygde-/omsorgsbustad og institusjonane til å teikne innbuforsikring, då kommunen ikkje er ansvarleg for private eigendelar/innbu.

 

 

 

Oversikt omsorgsbustadar:
 

Fiskå:                                                                                                                 

pic - Klikk for stort bilete Vanylven helse og omsorgsenter 
- 3 avdelingar med 60 institusjonsplassar                
- 6 omsorgsleiligheter

 

 

Utsikta - Klikk for stort bilete Utsikten (Verna bustadar) 
-15 leiligheter 
-1 omsorgsbustadTrygdebustadar Fiskå - Klikk for stort bilete Fiskå trygdebustadar, liten/stor                                                                         
-10 leiligheter

 fjordblikk - Klikk for stort bilete Fjordblikk                                                                                                         
- 2 leiligheter  

 
Åheim: 

Åheimtun - Klikk for stort bilete Åheimtun 
- 8 leiligheter
 

Syvde:

Skjermbilde1 - Klikk for stort bilete Syvdetun
-18 leiligheter

 


 

Pippi-fredly - Klikk for stort bilete  Pippi Oppe/nede-(Fredly)
- 8 leiligheter

 

Rovde:

Gjerdevoll - Klikk for stort bilete Gjerdevoll 
- 4 leiligheter