Kommunal bustad

Kommunal bustad er i utgangspunktet eit midlertidig tilbod om å leige ein bustad som Vanylven kommune eig. Bustadane er eit av fleire tilbod vi har, for å hjelpe deg som har problem med å skaffe deg bustad sjølv. 

Kva er omsorgsbustad?

Omsorgbustad er eit butilbod til den som ikkje sjølv kan skaffe seg eigen bustad og/eller motta omsorgstenester i eigen bustad.

Kven kan få omsorgsbustad?

Bustadane er meint for eldre og personar med nedsett funksjonsevne. Nokre av bustadane er utan personaltilsyn, nokre har delvis personaltilsyn og nokre har tilsyn heile døgnet. Tildeling av omsorgsbustad vert gjort utifrå ei individuell vurdering og utifrå kapasitet.

Kva kostar det?

Omsorgsbustad
Bustad Månadsleige
Helse- og omsorgssenteret, Fiskå kr 5 338
Syvdetun kr 5 256
Åheimtun kr 3 504
Utsikta kr 4 088
Fiskå, liten kr 3 186
Fiskå, stor kr 3 186
Gjerdevoll, Rovde kr 4 088
Fjordblikk kr 4 088
Fredly, Syvde kr 4 088
Pippi trygdebustad, nede (Syvde) kr 2 336
Pippi trygdebustad, oppe (Syvde) kr 3 186

 

Korleis søkjer du?

Du søkjer om kommunal bustad på dette skjemaet.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

NB: Vi oppmodar alle som bur på trygde-/omsorgsbustad og institusjonane til å teikne innbuforsikring, då kommunen ikkje er ansvarleg for private eigendelar/innbu.


Oversikt omsorgsbustadar:
 

Fiskå:                                                                                                                 

Klikk for stort bileteVanylven helse og omsorgsenter 
- 3 avdelingar med 60 institusjonsplassar                
- 6 omsorgsleiligheter

 

 

Klikk for stort bileteUtsikten (Verna bustadar) 
-15 leiligheter 
-1 omsorgsbustadKlikk for stort bileteFiskå trygdebustadar, liten/stor                                                                         
-10 leiligheter

 Klikk for stort bileteFjordblikk                                                                                                         
- 2 leiligheter  

 
Åheim: 

Klikk for stort bileteÅheimtun 
- 8 leiligheter
 

Syvde:

Klikk for stort bileteSyvdetun
-18 leiligheter

 


 

Klikk for stort bilete Pippi Oppe/nede-(Fredly)
- 8 leiligheter

 

Rovde:

Klikk for stort bileteGjerdevoll 
- 4 leiligheter

 


Kontakt Servicetorget for meir informasjon
Tlf: 700 30 000
Postmottak@vanylven.kommune.no 

Kontakt

Kim Andre Ekremsæter
byggingeniør
E-post
Telefon 70 03 00 74
Mobil 994 42 233