Bustønad

Har du problem med å betale husleiga eller bustadlånet ditt fordi du har lav inntekt eller høge utgifter til bustad? Då kan du ha rett på bustønad. 

Kven kan få tenesta?

Bustønad er ei statleg støtteordning for deg som har lav inntekt og høge buutgifter. På linken nedanfor finn du ut om du er i målgruppa. 

 https://husbanken.no/bostotte/kan-jeg-faa-bostotte/

Korleis søker du og når kan du forvente svar? 


På denne linken er det forklart korleis du søker om bustønad; 
https://husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ 

Søknadsfristen er den 25. i kvar månad. Du får svar på søknaden innan den 20. månaden etter. Utbetaling av bustønad er den 20. i kvar månad. 

Husk å melde endring.

Har inntekta gått opp eller ned? Eller har nokon flytta inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde frå om endringane. 
https://husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/