Har du tilgjengeleg bustad for busetting av flyktningar?

Har du tilgjengeleg bustad for busetting av flyktningar?

Vanylven kommune ynskjer å få oversikt over potensielle bustadar for busetting av flyktningar. Vi oppmodar difor dei som har tilgjengelege bustadar om å registrere dette i skjemaet nedanfor. 

Skjema for registrering av bustad finn du her

Kommunen forpliktar seg ikkje til å nytte bustadane som blir meldt inn, og motsett, ei melding via dette skjemaet forpliktar heller ikkje huseigar på nokon måte. 

 

La-Rel Easter/Unsplash.com