Dokumentasjonsstrategi

Strategi og oversikt over dialog med innbyggjar, tilgjengeleggjering av informasjon og arkiv. Dette er eit dynamisk dokument som vi kontinuerleg arbeider med.