Vasslekkasje på hovudvassleidning ved Fiskå Karosseri - oppdatert kl.15:33

Klikk for stort bilete 

Oppdatert kl. 15:33 
Arbeidet med reparasjonen av vasslekkasjen ved Fiskå Karosseri er meir omfattande en først antatt, arbeidet vil mest truleg halde fram til kl.22:00 19.mai.

Om alt går bra, vil det sannsynleg verte ferdig tidlegare, men vi ber difor om å fortsatt avgrense vassforbruket frå Myrane (Fiskå) til og med Åheim.

Ber om forståing for dette

 


Vi vil stenge vatnet som forsyner: Frå Myrane og til Åheim 19.mai ca. kl.0800. Vi har høgdebasseng som vil forsyne dei som har kommunalt vatn i dei berørte områda.

Med dette ber vi difor om at dei som bur frå Myrane(Fiskå) til og med Åheim om å begrense vassforbruket 19.mai mellom kl.0800-1600.

Vi håpar at reparasjonen av vasslekkasjen vil vere reparert innan 19.mai kl.1600