Snakk om sjølvmordstankar – det kan redde liv

Folkehelsedirektoratet

Er du uroa for om nokon du kjenner har sjølvmordstankar?

 

SJÅ

Sjå etter teikn om du er uroa for nokon du bryr deg om.

SPØR

Spør på ein direkte og tydeleg måte, utan å vere dømmande.

LYTT

Lytt til det dei har å dele, vis at du forstår og bidra til å finne rett hjelp.

 

Å snakke om sjølvmordstankar kan redde liv. Lær om kva teikn du kan sjå etter, korleis du kan spørre, og kva du bør lytte etter på helsenorge.no/selvmordstanker.

 #snakkomselvmordstanker 

 

Du kan ringe hjelpetelefonen på 116 123

 

Du kan sjå ny film på RVTS Midt sin facebook-konto. Du treng ikkje å ha konto sjølv for å sjå filmen.

https://fb.watch/gNSOyIWuRp/

(RVTS Midt - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region-Midt, St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim)