Ruteendringsprosessen 2022- innspel frå kommunar og operatørar

Klikk for stort bilete 

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene startar opp i september 2021 i Møre og Romsdal. Eventuelle endringar som vert vedteke vil gjelde frå 1. mai 2022. Møre og Romsdal fylkeskommune ved samferdselsavdelinga ber om innspel frå kommunar og andre. Fylket ynskjer at kommunane involverer mange i prosessen for å få gode innspel, der skular og trafikknemnder verft spesielt trekt fram. Innspel skal omfatte buss-, ferje-  og hurtigbåtruter. Kommunane skal samle innspela å sende til fylke.

 

Vanylven kommune ber om innspel frå alle i Vanylven innan måndag 17 mai. 2021, for kunne presentere dette politiske i siste møta før ferien. Innspela skal sendast til postmottak@vanylven.kommune.no, og merkast «Ruteendringsprosess 2022 ferje, buss og båt».