Pasientar skal ikkje betale eigendel ved mistanke om covid-19

Pasientar skal ikkje betale eigendel ved mistanke om covid-19

Veit du at at pasientar ikkje skal betale eigendel ved undersøkingar på grunn av mistanke om smitte av covid-19?

Covid-19 er definert som ein allmennfarleg smittsam sjukdom.

Dermed skal ikkje pasientar betale eigendel ved mistanke om smitte som fører til undersøking. Fritaket for eigendel gjeld også ved behandling og kontroll av sjukdomen.

Fritaksordninga gjeld både i primærhelsetenesta og i spesialisthelsetenesta (både hos lege/fastlege/legevakt og på sjukehus).

Les meir her.