Ønskjer du tomt på Kvia i Syvde ?

Klikk for stort bilete     

I videoen under kan du sjå dei fantastiske moglegheitene du har til å busette deg i Vanylven kommune.

Vanylven kommune ønskjer å avklare interesse for bustadbygging i byggjefeltet på Kvia i Syvde og planlegging av tidspunkt for vidare utbygging av feltet. Kartlegging av interessentar til dette feltet er eit viktig grunnlag for planleggingsarbeidet, og så er det kommunestyret som vil avgjere om det skal løyvast midlar til vidar utbygging.

Meir informasjon finn du i denne artikkelen : https://www.vanylven.kommune.no/.../onskjer-du-tomt-pa...

Del gjerne .