Ønskjer du tomt på Fredsvoll, Fiskå?

Ønskjer du tomt på Fredsvoll, Fiskå?

  

Vanylven kommune ønskjer å avklare interesse for bustadbygging i byggjefeltet Fredsvoll på Fiskå og planlegging av tidspunkt for vidare utbygging av feltet. Kartlegging av interessentar til dette feltet er eit viktig grunnlag for planleggingsarbeidet, og så er det kommunestyret som vil avgjere om det skal løyvast midlar til vidar utbygging.

Vi ber om at interessentane både angir ønska tomt og planlagd byggjeår og dersom det er fleire interessentar til same tomt – så vil endeleg tildeling skje ved loddtrekning. 

Med di interesse i eige skjema her