Ønskjer du å ta tak?

Klikk for stort bilete  

Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit.

Kurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i veka.

Tema på kurskveldane:

  • Meistring og verdigheit
  • Tvang og rettigheiter
  • Behandling
  • Pårørandeorganisasjonar
  • Søsken og andre barn i familien
  • Familieperspektivet

Det er to innlegg på kvar kurskveld – eitt frå fagpersonar frå kommune eller 2.-linjetenesta og eitt frå personar som delar sine eigne erfaringar.

Kurset vert halde på Prestegården i Volda onsdagar kl.18 - 20 med oppstart 16.09.20.

For meir informasjon eller påmelding, ta kontakt innan 01.09.20:

Synnøve Takseth, tlf. 95898300   synnove.takseth@volda.kommune.no     

Marita Øye, tlf.  91246379            marita.oye@volda.kommune.no

Kari Grong, tlf. 46821748              kari.bjerkeng.grong@volda.kommune.no 

Arrangør: Volda kommune i samarbeid Ulstein, Hareid, Herøy, Vanylven, Sande og Ørsta kommunar, Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus), Ålesund behandlingssenter og DPS.