Nye retningsliner for nærings- og miljøtiltak i skog 2021-2024

Klikk for stort bilete 

Kommunen har om lag 30 000 kr som skal fordelast til skogkultur. Ved innmeldt behov kan vi få tildelt meir, så ta tidleg kontakt med kommunen om du har skogplanar. Det er tilskot til planting, ungskogpleie og markbereding. Det er også tilskot til skogsveg, der har vi fått 20 000 i 2021. I tillegg er det tilskot  til taubanedrifter, manuell felling til høgstmaskin eller skifte av treslag frå lauv til barskog.

Det er laga nye retningsliner for bruk av midlane for perioden 2021-2024.

Søknadsfrist er 15.10.21

Kontakt

Randi Aarønæs
rådgjevar landbruk
E-post
Telefon 70 03 00 73