No kan du endre terminen på kommunale avgifter

 

No kan alle innbyggjarar som mottek kommunale avgifter gi beskjed om dei vil ha faktura månadleg, kvartalsvis eller per halvår. 

Første faktura må vere halvårleg, men frå og med 01.07.22 kan innbyggjarane få endra terminen dersom det er ønskjeleg. 

Dersom du vil endre din termin kan du sende epost til  teknisk@vanylven.kommune.no