Kommunedelplan for kulturarven i Vanylven kommune 2020-2028 - Offentleg ettersyn av planforslag

Kommunedelplan for kulturarven i Vanylven kommune 2020-2028 - Offentleg ettersyn av planforslag

   

Formannskapet i Vanylven vedtok i sitt møte 20.10.2020, F-sak 98/20, å leggje Kommunedelplan for kulturarven i Vanylven kommune 2020-2028 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 11-14.

Formålet  med å sende planen ut på offentleg ettersyn er å få uttale frå offentlege og organ og andre interessentar om innhald og prioritering, før den blir endeleg handsama av Vanylven kommunestyre. Planen vil leggje føringar for korleis Vanylven kommune skal delta i forvaltninga av kulturarven.

 

 

Kor finn du planen:

  • Papir utgåve vil vere tilgjengelig for utlån ved Vanylven folkebibliotek i Syvde. 

Høringa er ope. Også verksemd, organisasjonar og privatpersoner, som ikkje mottar høringsbrevet kan gi høringssvar. Høringsfrist er seks veker.

 

Merknad og innspel til kommunedelplan for kulturarven i Vanylven kommune kan du sende inn via skjema her . Du finn og skjemaet på Vanylven kommune sine heimesider under "alle skjema" på framsida. 

Frist for å komme med uttale er sett til 2. januar 2021

Målsetjinga er at kommunedelplan for kulturarven i Vanylven kommune skal opp til politisk handsaming i januar 2021.