Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Alle eigedomar i Vanylven har no fått faktura på kommunale avgifter.

Irma Moen

Bustadeigedomar er pålagt å ha restavfall, papir- og plastavfall i tillegg til våtorganisk som vart innført frå 1. januar 2024.

Dette gjeld for heile landet.

Vanylven kommune har ikkje opna for fritak av våtorganisk avgift grunna heimekompostering.

De finn meir informasjon og prisar på:

Vanylven kommune - Renovasjon