Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder

I samband med budsjetthandsaminga på Stortinget (17.12.) har Vanylven kommune fått tildelt kr. 255.000,- til lokale verksemder som er særleg ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Formålet med ordninga, målgrupper, støtteform og krav til søknad er tilgjengeleg på www.regionalforvaltning.no

Søkandsfrist 28. februar

 

Ved spørsmål om ordninga - ta kontakt med Vanylven Utvikling,

tlf. 95 47 04 52 - post@vanylvenutvikling.no

 

La-Rel Easter/Unsplash.com