Innhenting av samtykke i Tieto Education

     

Skulane i Vanylven har gått over til å hente inn samtykke frå føresette digitalt i føresetteappen. Det samtykkeskjemaet som tidlegare vart delt ut på papir vil no finnast i appen. Føresette må logge seg inn og opne oversikta på kvar elev og svare ved å huke av i samtykkeskjemaet. Svarfristen er sett til 31.10.2021. Etter at svarfrist er ute kan samtykket likevel trekkast tilbake, men ein må då kontakte skulen. I dei familiane der føresette bur i lag er det nok at berre éin svarar pr. elev. Har du allereie levert eit samtykkeskjema på papir ber vi om at du likevel svarar digitalt.

Kontakt

May-Britt B. Svastuen
konsulent Oppvekst/Fiskå skule
E-post
Telefon 70 03 03 74
Guri Dragseth Brekke
teknisk konsulent Myklebust skule/Oppvekstkontoret
E-post
Telefon 70 03 00 76
Mobil 970 44 458