Informasjonspakke veke 18

Informasjonspakke veke 18

Overordna status, erfaringar så langt, planen vidare og folka i spissen. 

Dei fyrste erfaringane med helseplattformen er gode.

 

 

 

 

 

 

Infopakke Helseplattformen veke 18 (PDF, 834 kB)

Innhald

  • Overordna status 
  • Erfaringar så langt
  • Plan vidare 
  • Folka i spissen: Ordførar 

 

Dei fyrste erfaringane med Helseplattformen er gode

Med innføringa av Helseplattformen har Vanylven kommune tatt eit avgjerande steg mot ei meir samankopla og effektiv helseomsorg. Erfaringane etter dei første dagane i bruk er lovande, og dei tilsette i helse og omsorg har allereie merka dei positive endringane.

Sjukepleiar Renate Nordal er ein av dei som har tatt i bruk det nye systemet. "Eg er veldig glad for at vi no er ein del av Helseplattformen. Det har gjort det enklare å få tilgang til oppdatert informasjon, som medisinlister, og det har forbetra samhandlinga mellom ulike delar av helsetenesta," seier Nordal.

Innføringsleiar Arnt Grønvold bekreftar at dei generelle tilbakemeldingane frå helsepersonellet speglar Nordal sine erfaringar. "Tilbakemeldingane til no har vore gode. Dei tilsette verdset korleis systemet 'snakkar ilag' og forenklar arbeidsflyten. Det har vore enkelte ting som har måtte blitt retta på, men ikkje noko som har gjeve store problem i drifta. Vi vil sjå ein bratt læringskurve, både for dei tilsette som tek i bruk systemet og vi i leiinga som skal følge opp bruken framover. " fortel Grønvold.

Helseplattformen har som mål å realisere visjonen om "Ein innbyggar - Ein journal", og Vanylven kommune er blant dei første til å oppleve korleis dette kan transformere helseomsorga. Med alle på same system, er det no enklare for helsepersonell å dele og få tilgang til viktig pasientinformasjon, noko som er avgjerande for å yte god omsorg.

Sjølv om det er tidleg i prosessen, er det klart at Helseplattformen har potensial til å revolusjonere måten helsevesenet i Vanylven fungerer på. Nordal og hennar kollegaer ser fram til å sjå dei langsiktige ringvirkningane av systemet. "Det tek nok litt tid før vi har kome skikkelig i gang og ser alle fordelane, men eg er positiv til utviklinga," avsluttar Nordal med håp om framtida.