Informasjon om kommunestyremøte mandag 9.mai

 

Mandag 9.mai vil det bli gjennomført ei orientering i forkant av kommunestyremøte. Denne vil skje på Sibelco, Åheim. Deretter vil det offisielle møtet starte på rådhuset i kommunestyresalen etter lunsj. 

Filming av kommunestyremøte vil starte når politikarane er tilbake i kommunestyresalen ca. 12:30