Gnist - innbyggjarinnvolvering

  

No er vi godt i gang med samarbeidet frå Blåmyra og Nordplan som vil kartlegge kva dei ulike synergiane frå Stad skipstunnell kan brukast til for å gjere kommunen vår meir attraktiv. Vi vil gjerne involvere alle innbyggjarane vore på best mogleg måte og derfor håpar vi du tek deg tid til å fylle ut spørjeskjemaet som Blåmyra har laga. 

Resultatet vil bli brukt i det vidare arbeidet vårt og undersøkelsen er sjølvsagt anonym.  

Spørjeskjema - Gnist Innbyggjarinnvolvering -