Fugleinfluensa blant villfugl på Sunnmøre

Vanylven kommune vil informere innbyggjarane om at det no er påvist fugleinfluensa blant villfugl langs delar av norskekysten dei siste dagane. 

Mattilsynet mottek fleire meldingar om sjuke og døde villfuglar no, og vil sporadisk ta prøver av døde fuglar som befinn seg i relevante områder.

"Langs kysten på Sunnmøre har vi til nå tatt ut prøver av fire døde fugler. En havørn som ble funnet på Flø (Ulstein kommune) og en havørn som ble funnet på Terøya (Ålesund kommune) var begge positive for fugleinfluensa. Vi har også tatt prøver av to døde havsuler (en fra Runde og en fra Godøya). - Mattilsynet