Fordelinga av LAM midler

Vanylven Idrettsråd fikk 189 126 kr til fordeling.

Idrettsrådet fordeler midlene til idrettslagene i sin kommune etter tildelingskriterier vedtatt på Årsmøte, retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF.

Målgruppe: Skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12år) og ungdom (13-19)år.

Fordelingen ble gjort etter søknad:

Grunnbeløp: 1 000 kr pr idrettslag

Open gruppe: hodestøtte 150 kr pr utøver.

Hovedfordeling:

1/3 fordeling til barn 6-2 år

2/3 fordeling til ungdom 13-19 år.

Fordeling Lokale aktivitetsmidler:

  • Fiskå IL: 19 036 kr - 6,93 %
  • Vanylven Klatre og padle klubb:  10 819 – 5,75 %
  • Vanylven Taekwon-Do klubb: 27 357 kr – 15,36%
  • Vanylven FK: 58 364 kr – 33,43%
  • Åheim IL: 71 516 kr – 37,95%
  • Vanylven sportskyttarlag: 2034 kr – 0,60%