Fordelinga av LAM midlar

Fordelinga av LAM midlar

Vanylven Idrettsråd fekk 192 964 kr til fordeling. Idrettsrådet fordeler midlane til idrettslaga i sin kommune etter tildelingskriterier vedtatt på Årsmøte, retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF.

Sju søknader kom inn dette året, midlane fordelast etter kriterium frå KUD vedtatt på Årsmøtet.

  • Fiskå IL: 13 037 kr
  • Vanylven klatre og padleklubb: 11 304 kr
  • Syvde IL: 12 520 kr
  • Vanylven Taekwondo: 23 329 kr
  • Vanylven FK: 64 748 kr
  • Åheim IL: 63 338 kr
  • Vanylven Sportskyttarlag: 4668 kr