Digitalt folkemøte om Synergiar til Stad skipstunnel onsdag kl.17:00 - lenkje til møte finn du under

Klikk for stort bilete
Onsdag ettermiddag kl. 17:00 vil det bli arrangert digitalt folkemøte om saka om Synergiar til Stad skipstunnel.

Det er veldig viktig at alle blir høyrd i denne saka, og dermed ser vi det nødvendig å ta dette folkemøte no, digital, slik at innspela kan kome fram før saka skal til behandling i juni. 

Lenke til møte finn du her