Lars Jonasmo

Stillingstittel
rektor/leiar vaksenopplæringa og vikarbanken, fagleiar kultur og fritid