Gatelys

Når du skal melde feil på gatelys, kan du no melde inn via karttenesta til Eviny Solutions AS. 

Eviny Solutions AS driftar og vedlikeheld over 30 000 gatelys på oppdrag frå kommunane på Sunnmøre og i Nordfjord.

I kartet ser du alle gatelys i Eviny Solutions sitt område kommunevis.

Du går inn og registrerar feil ved å klikke fram til gatelyset. Der ser du også om det er meldt om feil på det same gatelyset tidlegare og eventuelt status for feilretting. Kartet blir oppdatert fortløpande.

Sjølv om ein ikkje har gateadresse/husnummer, kan ein finne huset/gata si på kartet (ved å velje kommune blir det lettare å finne fram).  Deretter må ein zoome heilt inn for at alle gatelysa skal bli synlege (grøne prikkar), og då kan ein velje "registrere veilysfeil" og deretter merke av den grøne prikken det gjelder. 

Klikk deg inn i kartløysinga for å melde frå om mørkt gatelys