Vallister for Vanylven kommune

På denne sida får du informasjon om kva parti som stiller liste og kven som er deira kandidatar.

 

Innleveringsfrist for listene er 31. mars klokka 12. Denne fristen er endeleg og kan ikkje overskridast. Lister som kjem inn klokka 12.01 den 31. mars, blir ikkje godkjende.

Alle lister som blir levert inn blir lagt ut når dei kjem inn. Det betyr at listene under dette avsnittet kan bli endra for å oppfylle lovkrava, eller om kandidatar trekk seg med meir.