Sametingets valmanntal

Klikk for stort bileteI fylgje forskrift om val til Sametinget § 4, 2. ledd, skal Sametingets valmanntal utarbeidast også i det året det er kommunestyre- og fylkestingsval.

Manntalet for Vanylven er lagt ut til ettersyn på rådhuset, Fiskå til og med valdagen.

Krav om retting og oppdatering skal sendast til Sametinget, Avjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok, e-post sametinget@samediggi.no. Kravet skal vere skriftleg og grunngitt.

Valstyret