Kommunestyre- og fylkestingvalet 2019 - Her kan du røyste !

Du har røysterett om du er norsk statsborgar og fyller 18 år seinast 31.desember 2019. Du har og røysterett som ikkje-norsk statsborgar om du har vore ført inn i folkeregisteret som busett i Norge dei siste tre åra før valdagen, eller er statsborgar i eit anna nordisk land og er folkeregisterført som busett i Norge seinast 30. juni 2019. Du må vere registrert i manntalet for Vanylven 30. juni 2019 

Hugs å ta med legitimasjon ! 

Her er ei oversikt over kvar du kan røyste på valdagen 

Røystekrins

Røystestad

Røystetid

Rovde

Rovde forsamlingshus

12.00 – 18.00

Syvde

 

Fredtunkjellaren, Syvde

10.00 – 18.00

Eidså

Eidsåtun

12.00 – 18.00

Fiskå

Kommunestyresalen,

Combisenteret, Fiskå

10.00 – 18.00

Sylte

Syltefjord bygdehus

12.00 – 18.00

Åheim

Åheim skule

10.00 – 18.00

Åram

Åram skule – Grendastova

12.00 – 18.00