I fylgje forskrift om val til Sametinget § 4, 2. ledd, skal Sametingets valmanntal utarbeidast også i det året det er kommunestyre- og fylkestingsval.

Manntalet for Vanylven er lagt ut til ettersyn på rådhuset, Fiskå til og med valdagen.

Krav om retting og oppdatering skal sendast til Sametinget, Avjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok, e-post sametinget@samediggi.no. Kravet skal vere skriftleg og grunngitt.

Valstyret

Ved årets val får veljarane i Vanylven kommune ein SMS med lenke til valkortet ditt. Dermed har du valkortet på mobilen og lett tilgjengelig når du skal stemme. 

 

 

I 2019 er det val av nytt kommunestyre og nytt fylkesting. Valgdagen er fastsett til måndag 9. september. Enkelte kommunar har val over to dagar, både søndag 8. september og måndag 9. september.  I Vanylven er det val ein dag: 9.september.