Kommunestyret

Kommunestyret er det øvste folkevalde organet i kommunen.

Kommunestyret i Vanylven har 21 medlemmer og kommunestyret har møte omtrent 10 gongar i året. 

I Vanylven kommune er 6 politiske parti representert i kommunestyret - Venstre, Høgre, KrF, Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet.

Formannskapet består av 7 medlemmar og har møte omtrent 20 gongar i året og alle 6 partia er per i dag representert i formannskapet.

Oversikt medlemmar

 

Lena Landsverk Sande (V) ordførar

lena.landsverk.sande@vanylven.kommune.no

tlf.: 452 27 168         formannskapsmedlem

 

Knut Invald Bøstrand (V)

knut.ingvald.bostrand@vanylven.kommune.no

tlf.:

Vidar Solheim (V)

vidar.solheim@vanylven.kommune.no

tlf.: 971 38 975

Marte Myklebust (V)

marte.myklebust@vanylven.kommune.no

tlf.:

Bjarne Sætrenes (FrP) varaordførar

bjarne.saetrenes@vanylven.kommune.no

tlf.: 414 51 959          formannskapsmedlem

Svein Arnulf Nordal (FrP)

svein.arnulf.nordal@vanylven.kommune.no

tlf.:

Miriam Nystøyl (FrP)

mirian.nystoyl@vanylven.kommune.no

tlf.: 482 67 399

Idar Brekke (H)

idar.brekke@vanylven.kommune.no

tlf.:456 64 560          formannskapsmedlem

Lena Nordal Vedeld (H)

lena.nordal.vedeld@vanylven.kommune.no

tlf.: 470 72 709          formannskapsmedlem

 

Stig Frode Rusten (H)

stig.rusten@vanylven.kommune.no

tlf.:913 02 476

Øystein Blom (Krf)

oystein.blom@vanylven.kommune.no

tlf.: 911 64 814          formannskapsmedlem

Hilde Bjørg Almklov Hermansen (Krf)

hilde.bjorg.almklov.hermansen@vanylven.kommune.no

tlf.: 986 32 253

Jens Erling Ekroll Lillebø (Krf)

jens.erling.ekroll.lillebo@vanylven.kommune.no

tlf.:

Ingebrigt Berget (Sp)

ingebrigt.berget@vanylven.kommune.no

tlf. 477 69 839          formannskapsmedlem

 

Oddbjørn Nybø (Sp)

oddbjorn.nybo@vanylven.kommune.no

tlf.:

Solveig Menes (Sp)

solveig.menes@vanylven.kommune.no

tlf.: 971 69 132

Ottar Jan Løvoll (Ap)

ottar.jan.lovoll@vanylven.kommune.no

tlf.: 957 56 257         formannskapsmedlem

Mona Stenersen (Ap)

mona.stenersen@vanylven.kommune.no

tlf.: 414 24 784

Lilli Ann Bakkebø (Ap)

lilli.ann.bakkebo@vanylven.kommune.no

tlf.: 992 26 606

Roger Alf Eikeset (Ap)

roger.alf.eikeset@vanylven.kommune.no

tlf.:

Ottar Inge Rusten (Ap)

ottar.inge.rusten@vanylven.kommune.no

tlf.: 975 47 304