Barnehageruta 2023/2024

Barnehageruta 2023/2024

Her finn du oversikt over planleggingsdagar samt anna nyttig informasjon i barnehageåret 2023/2024. 

Barnehageruta for 2023-2024
2023 : :
August Nytt barnehageår 15 august. Planleggingsdag torsdag 17. og fredag 18. august Skulane startar måndag 23.08. Feriestengt barnehage i Syvde og på Åheim Barnehagen stengt under planleggingsdagane.
September    
Oktober Skule:Haustferie: Veke 41, (Måndag 9. – fredag 13. oktober)   Planleggingsdag måndag 16.10.23 Kursdag for alle tilsette i barnehagane Barnehagen stengt under planleggingsdagen. Barnehagane har vanleg opningstid i hausteferien.
November  
Desember Barnehagen held ope/stengd etter behov i romjula ( i følgje kommunale vedtekter må det vere minimum 6 born)   Siste skuledag før jul: onsdag 20. desember Kvar barnehage legge til rette
2024    
Januar Planleggingsdag tysdag 2. januar 2024   Barnehagen er steng under planleggingsdagen.
Februar Vinterferie for skule: Veke 8, Måndag 19. februar – fredag 23. februar Barnehagane har vanleg opningstid i vinterferien
Mars Planleggingsdag onsdag 13. mars Barnehagen er steng under planleggingsdagen.
Mars Barnehagen held ope/stengd etter behov i påskeveka ( i følgje kommunale vedtekter må det vere minimum 6 born) OBS: opningstid onsdag 27.mars, stenger kl 12:00 Påskeferie for skule: måndag 25. april–måndag 1. april. Fyrste skuledag etter påske: tysdag 2.april Kvar barnehage legg til rette
Mai Skule: Elevfri dag: Fredag 10.mai  
Juni Planleggingsdag: fredag 14. juni.   Siste skuledag: fredag 21. juni Barnehagen stengt under planleggingsdagen
juli Feriestengt i veke 29,30 og 31 Feriestengt barnehage i Syvde og på Åheim