Veterinærvakt

Veterinærvakt

Kontortida (innringingstid) er kvar dag i tida 08:00 – 09:30.

Vakttelefonen er 700 21 425 både for produksjonsdyr og smådyr i kontortida og ved akutt behov heile døgnet.

Vanylven er eit eige vaktdistrikt og staten dekkjer kostnaden med veterinærvakta utrekna etter staten sine satsar. Ordninga med veterinærvakter skal sikre at kommunen har etablert klinisk vakt slik at veterinær kan skaffast utanom vanleg arbeidstid. Dette er eit ledd i beredskapen mot alvorlege smittesjukdomar og for å oppretthalde god dyrevelferd

Kontakt

Randi Aarønæs
rådgjevar landbruk
E-post
Telefon 70 03 00 73