Olivinhallen

Drift av Olivinhallen er delt mellom teknisk og kulturkontoret

Kontakt Helle Frogner for: 

  • Leige av hallen 
  • Treningstider 

Kontakt Lars Herman Hermansen for: 

  • Nøkkelkort/nøklar 
  • Varme
  • Vedlikehald/reparasjon 
  • Vaktmestertenestar 
  • Trimrom


Kontakt 

Lars Herman Hermansen 
Driftsteknikar Vanylven kommune 
Epost: lars-herman.hermansen@vanylven.kommune.no
Mobil: 911 06 404


Kontakt 

Helle Frogner
Kulturrådgjevar Vanylven kommune 
Epost: Helle.frogner@vanylven.kommune.no 
Mobil: 924 87 111