Vanylven Fritidsklubb

Vanylven fritidsklubb er eit gratis tilbod til alle frå 8.klasse – 18 år i Vanylven kommune. 

Vanylven fritidsklubb held til på Fiskå Ungdomshus og Ungdomshuset Fram på Åheim.

Fritidsklubben har fast opningstid anna kvar fredag og rullerar mellom Fiskå ungdomshus og Ungdomshuset Fram på Åheim.

Kvar vår blir det valt nytt ungdomsstyret som er med å bestemme aktivitetsinnhald på klubben og hjelper til med dei ulike aktivitetane.

Det er tilsett 2 ungdomsarbeidarar som driver tilbodet og er til stades kvar klubbkveld. 

På fritidsklubben etterstevar vi å skape inkluderande fellesskap gjennom attraktive aktivitetstilbod av god kvalitet.

 

Ung kultur og fritid

Året 2021 blir eit kultur-år for fritidsklubben i samarbeid med UKM Vanylven og Vanylven folkebibliotek.

Gjennom året vil ungdomane få tilbod om ulike kurs og aktivitetar innan kunst og kultur med fokus på skaparglede, fellesskap og formidling. 

 

Link til facebook sida: https://www.facebook.com/groups/1703715616542888

Kontakt

Annette Håkonsdatter Gjeterud
Ungdomskontakt
E-post
Telefon 70 03 00 20
Mobil 454 29 326