Det skjer i Vanylven

 Her finn du retningslinjer for korleis du legg til eit arrangement i vår kalender. 

 

Facebook : Kalenderen finn du her 

Slik legg du inn eit arrangement på sida:

 • Du må ha eit arrangement oppretta av ein Facebook-side.
 • Trykk på rediger inne på arrangementet og gå ned til feltet «medarrangør». Her skriv du inn Det skjer i Vanylven. Hugs å lagre! (Viss du ikkje får til å gjere endringa på telefon, prøv i nettlesar på datamaskin.)
 • Vi vil då få eit varsel og vil gå gjennom arrangementet for godkjenning.
 • Når arrangementet er akseptert av oss, vil det dukke opp i samlekalenderen til Det skjer i Vanylven.
 • Det er gjerne slik konsertstader eller kulturhus gjer med arrangement – både artist og kulturhus står som arrangør på Facebook-hendinga.
 • På heimesida til Vanylven kommune vil vi promotere kalenderen til Det skjer i Vanylven.

 

OBS:

Du vil gi sida «Det skjer i Vanylven» full tilgang til å endre/redigere ditt arrangement. Den retten vil vi sjølvsagt ikkje nytte oss av. «Det skjer i Vanylven» vil berre vere skuggearrangør slik at dykkar arrangement kjem opp i vår samlekalender. Vi kjem heller ikkje til å svare på spørsmål knytt til arrangementet dykkar. Skulle eit arrangement ikkje følgje retningslinjene våre, vil vi slette arrangementet frå vår liste.

 

Retningslinjer for kultur- og aktivitetskalenderen «Det skjer i Vanylven»

 1. Hendinga må i hovudsak skje innafor Vanylven kommune sine grenser. Arrangement som er særskild retta mot innbyggarane i Vanylven, men som skjer i tilstøytande kommunar, kan også bli promotert..
 2. Hendinga må vere offentleg
 3. Dersom du har faste samlingar som skjer hyppigare enn ein gong i månaden, kan du kun kople fyrstkomande arrangement til kalenderen. Dette er naudsynt for at dei større, enkeltståande arrangementa ikkje skal hamne i skuggen.*
 4. Det er lov å promotere hendingar der publikum må kjøpe billett/betale inngangspenger.
 5. Vi vil ikkje inkludere arrangement som krev medlemsskap eller på andre måtar er ekskluderande – til dømes treningstider, foreldremøter eller dugnadar i velforeiningar og liknande.
 6. Reine kommersielle hendingar – til dømes sal i ein butikk – vil ikkje bli akseptert
 7. Det skjer i Vanylven/Vanylven kommune vil ikkje redigere hendinga. Vi vil heller ikkje svare på spørsmål om hendingane dykkar. Vi kan heller ikkje promotere hendinga utover det at den kjem opp i kalenderen.
 8. Vanylven kommune har ikkje høve til å hjelpe brukarar med å lage Facebook-side og -arrangement.
 9. Vanylven kommune vil fjerne arrangement frå sida som ikkje er i tråd med retningslinjene.
 10. Vanylven kommune vil kunne endre desse retningslinjene viss vi meiner det er naudsynt.

*: Det er dessverre ikkje mogleg å nytte funksjonen der du kan legge inn fleire tidspunkt i Facebookhendinga. Viss du ønsker arrangementet ditt inn i Det skjer i Vanylven, må du opprette eit enkeltarrangement for kvar samling.

Kontakt

Marte Saure
Stabsleiar
E-post