Kreftkoordinator

Vanylven kommune har eigen kreftkoordinator som kan tilby hjelp og støtte til kreftramma og deira pårørande. Koordinatoren kan gi råd, rettleiing og samtalar, og vere med på å sikre ei trygg og heilskapeleg omsorg i heimkommunen. Koordinatoren samarbeider tett med fastlegar og sjukehus.

Kven passar tenesta for?

Kreftkoordinator kan vere tilgjengeleg for kreftpasientar i ulike fasar av sjukdomen, for pårørande, helsepersonell og andre aktuelle.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Korleis ta kontakt? 

Du kan ta direkte kontakt med kreftsjukepleiar på telefon 70030220 eller epost : solvi.sandnes@vanylven.kommune.no