Testing av covid-19

Klikk for stort bilete  Det er gratis å bli testa for covid-19.  Dei oppdaterte testkriteria er per 04.05.20:

Må ha avtale

Alle som skal ta test MÅ ha avtale. Ring koronatelefonen på telefon: 700 30 109. - på kveld tlf: 116 117 for å få avtale om test.

Dei oppdaterte testkriteria er per 04.05.20:

•Pasient med behov for innlegging

•Pasient/bebuar i sjukeheim eller annan helseinstitusjon

•Tilsett i helsetjenesten med pasientnært arbeid (etter 1-2 dager)

•Vaksen eller eldre person (over 65 år) som har alvorlig, underliggande sjukdom

•Person som er i karantene på grunn av nærkontakt til eit stadfesta tilfelle av covid-19, eller etter reise

•Tilsette, born eller elev i gjenopna barnehage, skule eller skulefritidsordning (Vert også testa ved mildare akutte luftvegssymptom som har vart over 2 døgn)

•Andre med mistanke om covid-19

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på koronatelefonen 700 30 109.

Den er open kl 09 – 14 på kvardagane. For henvendingar i helg/helligdagar, ta kontakt med legevakt på 116 117.