Dagtilbod nattopphold

Vanylven kommune tilbyr nattopphold på sjukeheimen med oppfølging og tilsyn i løpet av natta, ut fra dine behov. 
Er dette noko for deg, kan du finne søknadskjema lenger nede.

Gjennom tilbodet vil vi bidra til at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfylt tilvære i fellesskap med andre.

Dette tilbodet kostar kr 95 pr dag. 

Søknadskjema finn du her