Sunnmøre Torsk AS - søknad om ny lokalitet for torsk ved Syvdsnesstranda i Vanylven - offentleg ettersyn

   Oversending av søknad frå Sunnmøre Torsk AS om løyve til akvakultur av matfisk av torsk (Gadus Morhua) på ny lokalitet Syvdsnesstranda i Vanylven kommune. 
Vedlagt ligg søknad frå Sunnmøre Torsk AS om løyve til akvakultur av matfisk av torsk (Gadus Morhua) på ny lokalitet Syvdsnesstranda (62° 10,491¹ N 5° 41,999¹ Ø (Euref89/WGS84)) i Vanylven kommune. Det blir søkt om ein MTB på 1560 tonn.

Vedlegg: 

Høyringsfristen er  4. januar 2021

Merknadar kan du sende inn til kommunen via skjema her