Privat reguleringsplan- Detaljregulering -Sigahug akvakultur- 1 gangshøyring

 

Formannskapet i Vanylven kommune har den 07.06.2022 vedteke offentleg høyring i reguleringssak:
             88/22 Privat reguleringsplan - Detaljregulering Sighaug akvakultur.
Planforslaget består av plankart, føresegner, planomtale og andre vurderingar. Saman med formannskapets vedtak vert dette også lagt på heimesida til Vanylven den 23.06.2022, www.vanylven.kommune.no, og annonsert i Synste Møre same dato.

Har ein uttale til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 5 august 2022

Vedlegg: