Oppstart av detaljregulering for Slagnes, E40 i Vanylven kommune

 Varsel om oppstart av detaljregulering for Slagnes, E40 i Vanylven kommune. PlanID: 1511-2020002.  
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av gbnr.42/2 i Vanylven kommune. Namn på planen er «Detaljregulering for Slagnes, E40 i Vanylven kommune.  
 

Vedtak: 

Vedlegg: