Økonomiplan 2021-2024 med budsjett for 2021

  

 

Vanylven formannskap vil i møte 1. desember behandle økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021.
Planen vert lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget på Vanylven rådhus og på kommunen si nettside etter formannskapet si behandling.

Økonomiplanen finn du her  

 

Eventuelle merknader til planen m
å vere komen kommunen ihende før kommunestyret si behandling av planen den 14.12.2020.

Merknadar kan meldast inn via dette skjemaet 

                                                                                                                                                                                                             Rådmannen