Meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten – alminneleg ettersyn

Klikk for stort bilete I medhald av domstollova § 68 vert formannskapet sitt framlegg til val av meddommarar for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 lagt ut til alminneleg ettersyn:

Meddommarar til Søre Sunnmøre tingrett (F-sak 37/20 – møte 11.05.20)

Som meddommarar for Søre Sunnmøre tingrett vert desse valde:

 

Kvinner:

1. Stine Endal

2. Gry Takset

3. Berit Løvoll Strand

4. Marit Redse

5. Målfrid Støvreide.

6. Aina Ersvåg Wefring

7. Liv Ingunn Vada

8. Siv Nordal Vik

9. Wenche Otneim

10. Mona Stenersen

11. Randi Stokke Thunem                                                  

12. Randi Molvik

13. May-Britt Bøstrand Svastuen.

 

Menn:

1. Randulf Lillebø

2. Hallvard Hånes

3. Ottar Jan Løvoll

4. Steinar Arne Nordal

5. Leif Løvold

6. Bjørnar Magne Berge

7. Nils Olav Moen

8. Bernt Thue

9. Svein Vedeld

10. Petter Bondhus

11. Joar Lillerovde

12. Oddvin Kragset

13. Brynjar Hatlegjerde.

 

Meddommarar til Søre Sunnmøre tingrett (F-sak 38/20 – møte 11.05.20)

 

Som meddommarar for Frostating lagmannsrett vert desse valde:

Kvinner:                                                                 Menn:         

1. Tove Stjern Brandal                    1. Bjørnar Osnes

2. Silje Mari Sætrenes                    2. Knut Aksel Thunem

3. Sølvi Nygård                                3. Rune Halsen.

 

 

Meddommarar til Sunnmøre jordskfterett (F-sak 39/20 – møte 11.05.20)

Til utval for jordskiftemeddommarar vert desse valde:

  1. Per Berge
  2. Hildegunn Knardal
  3. Jenny Lovis Wik Asklund
  4. Eldrid Sandnes
  5. Oddbjørn Nybø
  6.  Jo Grunde Eidså
  7. Ove Herland
  8. Inger Landsverk Myklebust
  9. Elin Vik Eriksen
  10. Arne Vik.

 

Eventuelle merknader må sendast skriftleg til Vanylven kommune, Servicetorget, 6143 Fiskå, innan 4. juni 2020.

E-post: postmottak@vanylven.kommune.no

 

Endeleg val i kommunestyret 15. juni 2020.

 

 

Ordføraren