Kommunedelplan for trafikktrygging 2019-2022

Trafikktryggingsplanen i Vanylven er formelt behandla som ein kommunedelplan. Vanylven formannskap er overordna planutval og dermed styringsgruppe for delplanen. 

Formannskapet har utnemnd ei administrativ prosjektgruppe med ansvar for å førebu og utarbeide utkast til trafikktryggingsplan i Vanylven i samsvar med dei krava som var sette frå sentrale styresmakter. 
 

 

Innspel og merknadar til planen kan du sende til Vanylven kommune, 6143 Fiskå eller poKlikk for stort biletestmottak@vanylven.kommune.no innan 7.juni 2019