Høyring av søknad om tillatelse til Pål Kristian Vedeld

Pål Kristian Vedeld søker om tillatelse etter forurensningsloven til å drive biogassanlegg på gnr/bnr 112/3 i Vanylven kommune. Anlegget skal motta 5 400 tonn avfall i året. Det ønskes å tas imot 4 700 tonn husdyrgjødsel fra egen gård, 400 tonn hønsegjødsel fra andre gårder i nærheten og 300 tonn fiskeslam per år. Det skal produseres biogass som skal brukes til å generere strøm til eget forbruk. Bioresten skal brukes som gjødsel på godkjent jordbruksareal.

Frist for innspel: 11.04.2022

Aktuelle dokument:

Søknad.pdf(84181) (PDF, 6 MB)