Detaljregulering for Åheim sentrum

Klikk for stort bilete Wenche Berget  I samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 12-3 og 12-8 gjer vi med dette kjent at planutvalet har i møte den 11.05.2020 vedteke å leggje ut til høyring detaljreguleringsplan for Åheim sentrum.

Merknadar til planforslaget må vere skriftleg og sendast pr. post til: Vanylven kommune, Rådhuset, 6143 Fiskå eller pr e-post: postmottak@vanylven.kommune.no

Frist for merknadar er sett til: 18. august 2020
 

Vedtak: 

Vedlegg: 

Merknadar til planforslaget må vere skriftleg og sendast pr. post til: Vanylven kommune, Rådhuset, 6143 Fiskå eller pr e-post: postmottak@vanylven.kommune.no

Frist for merknadar er sett til: 18. august 2020